El Consell amplia l’accés a les ajudes al Pla Resistir Plus

A partir del 28 de juliol i fins al 20 d'agost es podran sol·licitar novament aquestes ajudes, que cobriran també els costos fixos

Palau de la Generalitat Valenciana
Palau de la Generalitat Valenciana © Vicente Navalón

Indice de contenidos / Index de continguts

Puntua del 1 a 5 estrellas

El Ple del Consell ha aprovat modificar el Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 per a permetre a tots els autònoms i entitats no financeres accedir a les ajudes del Pla Resistir Plus amb independència del Codi CNAE al qual estiga adscrita la seua activitat.

Així mateix, el Consell ha aprovat modificar el Decret 61/2021, de 14 de maig, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió d’aquestes subvencions per a obrir un nou termini per a sol·licitar aquestes ajudes, a partir del pròxim 28 de juliol, i de manera nova ha inclòs també la possibilitat que es financen els costos fixos de les empreses no coberts que hagen sigut determinants de pèrdues comptables.

En concret, el termini per a totes les empreses que desitgen presentar la seua sol·licitud, o ampliar la sol·licitud que hi havien realitzat en la primera convocatòria, s’iniciarà el dimecres 28 de juliol a les 09:00 hores amb el procés de cita prèvia i finalitzarà el divendres 20 d’agost a les 23:59 hores.

Les sol·licituds podran començar a presentar-se des del dijous 29 de juliol i, en aquesta ocasió, no es distingirà entre professionals que tributen per estimació directa o estimació objectiva, sinó que podran presentar indistintament les seues sol·licituds dins del termini estipulat.

Les ajudes mantenen el seu caràcter finalista, per la qual cosa han de destinar-se a satisfer el deute amb proveïdors, creditors financers i no financers, sempre que aquests s’hagen reportat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedisquen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Costos fixos

El nou decret aprovat inclou la possibilitat d’aplicar les ajudes a la satisfacció dels costos fixos de les empreses no coberts que hagen sigut determinants de pèrdues comptables, excloent les pèrdues per deterioració del valor, tal com estan definits de conformitat amb el Marc Temporal Nacional relatiu a les mesures d’ajuda a autònoms i empreses destinades a recolzar l’economia en el context de l’actual brot de covid-19.

Ampliació de sectors

Fins ara, el Consell contemplava 188 activitats econòmiques que podien optar a les ajudes de la Línia COVID-19 de l’Estat, ja que als 95 sectors inicials que van quedar recollits en el decret del Govern central, el Consell va incorporar un total de 93 sectors elegibles. Ara, es fa un pas més i es decideix ampliar les ajudes a tots els sectors econòmics fins a esgotar la totalitat del crèdit disponible de 647 milions d’euros per a les empreses valencianes.

L’objectiu és que les ajudes arriben al major nombre possible de persones físiques i jurídiques. A més, aquestes subvencions permetran a empreses viables superar les dificultats financeres que puguen estar travessant, així com afavorir la recuperació econòmica i el creixement de la seua activitat.

Així mateix, des del Consell també s’ha valorat, per a dur a terme aquesta ampliació dels beneficiaris de les ajudes, que els codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques -CNAE 09- presenten en molts casos peculiaritats territorials i, per això, era convenient ampliar l’espectre de sectors.

Així, s’ha entés que la situació d’una determinada empresa no sempre es correspon amb la situació del sector al qual pertany, màximament quan la disponibilitat estadística de les dades a nivell regional és limitada i s’utilitza informació agregada de cadascun dels sectors.

A més, s’adverteix una forta interrelació entre l’activitat d’empreses classificades en diferents codis CNAEs, fins i tot pertanyents a sectors completament diferenciats el grau de dependència dels quals en l’actualitat és molt elevat.

A això s’uneix el fet que una caiguda dràstica en l’activitat d’una determinada empresa afecta inexorablement a les empreses que formen part de la seua cadena de valor.

Així mateix, la situació actual de pandèmia continua exigint l’adopció de mesures de tipus sanitari que, juntament amb les diverses recomanacions en matèria de mobilitat preses per diferents països, en l’actualitat, estan tenint un impacte econòmic que afecta, de manera directa o indirecta, a tota l’economia valenciana, per la qual cosa es preveu necessari donar suport a la solvència de totes les empreses com a mesura per a la reactivació econòmica.

Context legal

El Reial decret llei 6/2021, de 20 d’abril pel qual s’adopten mesures complementàries de suport a empreses i persones treballadores autònomes afectades per la pandèmia de COVID-19, habilita a les comunitats autònomes a atorgar ajudes, amb càrrec a la Línia COVID, a empresaris o professionals i entitats adscrites a activitats que es classifiquen en codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques –CNAE 09- que s’hagen vist afectats en l’àmbit del seu territori.

Les convocatòries d’aquestes ajudes, així com la tramitació i gestió de sol·licituds, incloent la seua resolució, l’abonament de les subvencions i els controls de pagament, correspon a les comunitats autònomes.

Amb aquesta finalitat, en la Comunitat Valenciana, es van publicar el Decret 61/2021, de 14 de maig, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial per la COVID-19 i el Decret llei 7/2021, de 7 de maig del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 que tenia per objecte l’aprovació de mesures de gestió administrativa i pressupostària en l’àmbit de la Generalitat.

Més informació

Vicente Navalón Pardo
Acerca de Vicente Navalón Pardo 750 Articles
Per tradició familiar fuster, per voluntat propia llibrer, per vocació informàtic. Actualment treballe a l'Associació de Comerciants de Benetússer com administratiu e informàtic. Intente tirar una maneta als comerços que tenen interès en digitalizar-se. A més duc un blog dedicat a l'Advaita, no dualitat i temes semblants.

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*