COVID-19. Ajudes a autònoms i xicotets empresaris: deixen molt que desitjar

El Presidente Pedro Sánchez
El Presidente Pedro Sánchez
Puntua del 1 a 5 estrellas

El coronavirus COVID-19 no és només una malaltia que afecta la salut de les persones de tot el món, sinó que també afecta de manera directa als negocis. Al llarg de la setmana hem pogut veure com empresaris i autònoms, fàbriques i botigues, havien de baixar la persiana per a evitar focus de contagi, o fins i tot per mantindre la seua pròpia salut. Però, ¿què passa amb aqueixos dies de perdudes? ¿Què passa amb les pimes, empresaris i autònoms que no poden treballar? ¿Com sobreviuen?

El govern va eixir en la seua defensa… o això és el que ha pensat que era, però la veritat és que les mesures de suport a autònoms i empresaris pel coronavirus deixen molt a desitjar. I, de nou, ens trobem que el Covid-19 deixa indefensos a aquest col·lectiu. Ací t’esbudelle aquestes mesures i per què crec són insuficients i no serviran per a res.

S’ajornen i fraccionen els deutes tributaris per a les pimes i autònoms

Una de les primeres mesures que el govern s’ha tret de la seua cistella com per art de màgia ha sigut aquesta. Una que, si rebusques una miqueta, resulta que ja estava aplicant-se i que no és, ni molt menys, nova.

Consisteix en ajornar un màxim de sis mesos el pagament dels impostos. D’aquesta manera, i prèvia sol·licitud, poden pagar-se els impostos en sis mesos, fraccionats o no. Ara bé, per a aconseguir això, ha de ser una persona que no haja tingut un volum d’operacions superior a 6.010.121,04 euros l’any anterior (2019) i els deutes que s’ajornen no seran superiors a 30.000 euros.

A més, els tres primers mesos no hi haurà interessos de demora. Però, ull, que els següents si que hi haurà, per la qual cosa et podria eixir fins més car.

La línia de crèdit de l’ICO que té “gat tancat”

Una altra de les mesures del govern per a “fer costat” a empresaris i autònoms és la concessió d’una línia de finançament específica d’ICO (Instituto de Crédito Oficial). No per a totes les empreses, sinó per a aquelles que estan especialment afectades pel coronavirus, com són les que treballen en el sector turístics.

Per a aquestes empreses, empresaris i autònoms el govern ha tret una ajuda de 400 milions d’euros que busca atendre les necessitats d’aqueix col·lectiu (i de col·lectius que estiguen relacionats amb això).

Ara bé, ¿per què té “gat tancat”? Doncs perquè la meitat d’aqueixa ajuda, 200 milions d’euros, se centren en el cas de Thomas Cook i al qual només es poden acollir a Andalusia i Canàries. El propi decret així ho deixa clar: “Con carácter de extraordinaria y urgente necesidad, se refuerza y extiende la referida línea de financiación prevista inicialmente para los afectados por la insolvencia del Grupo empresarial Thomas Cook, a los afectados por la crisis desencadenada por el COVID-19”.

El que fa que l’ajuda siga de 200 milions d’euros per a tota Espanya, i tenint en compte que els empresaris i autònoms són els que alcen el país… sembla més que insuficient.

D’altra banda, entitats bancàries com CaixaBank, BBVA o Banco Santander estan oferint línies de finançament per a pimes i autònoms que estiguen afectats pel coronavirus (en els dos primers casos 25.000 milions en crèdits; i en el cas del Banc Santander, 20.000 milions).

Bonificar els contractes a fixos discontinus per a evitar els ERTE

Per a aquells empresaris i autònoms que tenen persones contractades com a fixos discontinus, el Reial decret que va eixir el divendres bonifica aquests contractes de febrer a juny. Però només en empreses del sector hostaleria, turisme i comerç.

La resta no podran accedir a aquesta bonificació i, per tant, hi hauran de pal·liar les conseqüències econòmiques que porta el coronavirus amb altres opcions (que normalment són acomiadaments o cessaments d’activitat).

Les situacions d’ERTE

Un ERTE es refereix a un “Expediente de Regulación Temporal de Empleo“, és a dir, una autorització que se’ls ofereix a les empreses i autònoms per a poder suspendre els contractes de treball dels treballadors durant un temps determinat. L’objectiu d’açò és no haver de pagar la nòmina pel que aqueixos treballadors segueixen vinculats a l’empresa, però no cobren ni tampoc tenen dret a vacances ni a pagues extres.

Aquesta figura ha estat utilitzada per diverses empreses per l’efecte del coronavirus Covid-19, provocant un mal en els treballadors. Per aquest motiu el govern hi haja volgut frenar-ho oferint aqueixa bonificació (que s’ha quedat en insuficient).

No obstant això, les empreses continuen en marxa amb els ERTE mitjançant una sol·licitud a la “Dirección General de Trabajo” de cada Comunitat Autònoma acompanyada de proves que realment acrediten el necessitar realitzar aqueixa suspensió temporal de contractes.

Per a dur-lo a terme (acceptar-lo o rebutjar-lo) hi ha un termini de cinc dies en què s’estableix per l’autoritat laboral la data fins on cal pagar el salari (normalment la data de presentació de l’ERTE). Durant aqueix temps, les relacions laborals amb els treballadors queden en uns llimbs ja que no cobren, però segueixen vinculats a l’empresa sol que estaran en situació de desocupació.

Els treballadors poden sol·licitar llavors les prestacions per desocupació, ja siga que es complisca amb els requisits o no (autoritzats per l’autoritat laboral). Aquesta serà del 70% de la base reguladora durant els primers mesos del SEPE.

Cessaments de l’activitat d’autònoms i empresaris

Relacionat amb l’anterior, el cessament de l’activitat és, sense dubte, una conseqüència mortal de molts empresaris i autònoms que, incapaços de mantindre a flotació el seu negoci, hi hauran de desistir per a no acumular deutes i despeses als quals no poden fer front.

Cessament de l’activitat

Així, en aquest cas el govern posa en marxa el que es puga accedir a una prestació per cessament de l’activitat (prestació que és obligatòria en la quota des de l’1 de gener de 2019 i que, per tant, no és nova ni tampoc regalen res).

Això sí, no ho donen simplement per dir que tanques. Has de demostrar que el cessament de l’activitat es produeix per la caiguda en els ingressos i en els beneficis per culpa del coronavirus. I després resa a qui siga perquè, quan revisen el cas, li caigues bé a aqueixa persona i la concedisca, alguna cosa que, moltes vegades, és impossible.

El cessament de l’activitat es regeix per l’article 47 de l'”Estatuto de los Trabajadores”, així com pel “Real decreto 1483/2012, de 29 d’octubre”, “Reglamento de los procedimentos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada”. En aquest sentit, l’empresari ha de continuar tenint als treballadors donats d’alta i pagar el 100% de la seua aportació a la “Seguridad Social”, però no hi hauria de pagar les nòmines (llevat que, per conveni, es diga una altra cosa).

Si hi ha extincions o suspensions de contractes, o bé reduccions temporals de la jornada laboral a causa de l’estat d’alarma o a pèrdues de l’activitat derivades per aqueixa causa, llavors sí que podria exonerar-se d’abonar les quotes de la Seguretat Social, però, a nivell de cotització, el període es continuaria mantenint.

La incapacitat temporal dels autònoms

Quan un autònom cau malalt sap que, per molt que vulga estar de baixa, no rebrà absolutament gens de prestació (al contrari que els treballadors per compte d’altre). No obstant això, amb el tema del coronavirus una de les mesures de suport a empresaris i autònoms del govern és que es considere, no malaltia, sinó accident laboral.

D’aqueixa forma, els autònoms que estiguen en quarantena preventiva, o en aïllament degut al coronavirus, cobrarien a partir del quart dia de baixa. Ara bé, també en això el govern ha canviat la regulació establint que els autònoms cobren el 75% de la base reguladora des del primer dia.

Una ajuda que, si bé equipara a treballadors i els dóna igualtat, per si mateixa és insuficient.

Com sol·licitar la incapacitat temporal

Com he comentat abans, a causa del coronavirus, la incapacitat temporal no es dóna per una malaltia, sinó per un accident laboral. En aquest sentit, tots aquells autònoms donats d’alta en la “Seguridad Social” podran sol·licitar la baixa, ja siga que estiguen contagiats pel Covid-19, o que estiguen en aïllament preventiu. Això sí, totes dues situacions han d’haver-se decretat per l’autoritat corresponent del Servei Públic de Salut.

La prestació estaria regulada pel “Real decreto ley 6/2020, de 10 de març”, i s’estableix que, des del dia d’aïllament o d’haver-hi donat positiu en coronavirus, amb independència que el comunicat de baixa es curse més tard, es començarà a cobrar el 75% de la base reguladora del treballador per compte propi.

Quant als requisits, no cal tindre període previ de cotització sinó solament estar donat d’alta en la “Seguridad Social” en el moment en què va sobrevindre la malaltia o bé l’aïllament.

El que demanen les organitzacions d’autònoms i el govern no ha atés

La “Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA)” ha llançat a través de Twitter i altres xarxes socials les mesures davant l’avanç del Covid-19 relacionades amb empresaris i autònoms que protegirien a aquestes figures professionals i, al mateix temps, el treball en si.

Entre aquestes mesures estan:

  • Suspendre les pujades d’impostos i els costos laborals, tant estatals com autonòmics. En aquest sentit, també estaria inclosa la pujada de les bases de cotització d’autònoms i empreses.
  • Dur a terme una flexibilitat interna laboral en les empreses perquè es pogueren organitzar els treballadors i adaptar el treball a la situació.
  • Que els costos no recaiguen només en les empreses, autònoms i treballadors. És a dir, la “Seguridad Social” podria cobrir la baixa dels autònoms des del primer dia, ja siga per contagi o per quarantena (alguna cosa que sí ha escoltat el govern).
  • Que els autònoms de baixa NO estiguen obligats a pagar la quota a la Seguretat Social durant el temps que romanguen de baixa.
  • Establir una prestació per cessament de l’activitat considerant-la com a causa de força major per a accedir a aquesta prestació.
  • Reducció del 50% de l’Impost de Societats. En cas que l’activitat es desenvolupe en zones declarades en quarantena, hauria de suprimir-se temporalment fins que es poguera reprendre el treball.
  • Línia de crèdits de l’ICO amb l’objectiu d’ajudar en la caiguda de vendes, producció o activitat.
  • Ajornar els impostos com l’IVA, Imposat de Societats o IRPF així com cotitzacions per als autònoms que es vegen afectats per la situació.
  • Que els autònoms sense treballadors a càrrec obligats a deixar la seua activitat per a la cura de fills o dependents, pel tancament de centres escolars o cura de majors no hagen de pagar la quota a la Seguretat Social.
  • Establir, per part del Consorci de Compensació d’Assegurances, el mateix protocol que per a una catàstrofe o inundació. L’objectiu és pal·liar els efectes econòmics tant per a les empreses com els autònoms.

“Estamos en casa, sin trabajar por responsabilidad, pagando luz, alquileres, IBI y teniendo ingresos cero y por eso tiene que haber cotizaciones cero y esto no es lo que el Gobierno ha hecho hoy, salvo que a última hora hayan decidido otra cosa”, afirmó Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), en declaracions que recull Europa Press.

El descontentament entre els autònoms ha generat una campanya en change.org que en poques hores ha recollit més de 300.000 signatures:

Vicente Navalón Pardo
Acerca de Vicente Navalón Pardo 753 Articles
Per tradició familiar fuster, per voluntat propia llibrer, per vocació informàtic. Actualment treballe a l'Associació de Comerciants de Benetússer com administratiu e informàtic. Intente tirar una maneta als comerços que tenen interès en digitalizar-se. A més duc un blog dedicat a l'Advaita, no dualitat i temes semblants.

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*