S’endureixen les penes per al furt mutireincident en el comerç

Fins a 18 mesos de càrcel

Furt en comerç
Furt en comerç
Puntua del 1 a 5 estrellas

El BOE va publicar el passat 29 de juliol l’esmena de modificació de l’article 234 del Codi Penal, per la qual es castigaran amb penes de fins a 18 mesos de presó a les persones que hagen comés tres o més robatoris lleus per valor acumulat de més de 400 euros en comerços.

Amb la publicació del nou articulat en el BOE, i després de l’aprovació per part del Senat, culmina un llarg procés de debat i tramitació. La nova redacció de l’apartat 2 de l’article 234 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal entrarà en vigor al mes de la seua publicació, es a dir a partir del 29 d’agost de 2022.

Major càstig al furt multireincident

Tal com s’indica en el preàmbul de la Llei orgànica 9/2022, de 28 de juliol, que recull la modificació, fins ara els delictes lleus de furt que es cometien de manera multireincident no comptaven amb una
suficient resposta penal, a pesar que són “delictes que estan sent objecte d’una creixent preocupació per afectar directament no sols al turisme, al comerç i a l’economia en general, sinó també a la pròpia seguretat dels ciutadans”.

Per aqueix motiu, es considerava necessària una reforma de l’article 234.2 del Codi Penal que permetera sancionar més greument els casos de furts lleus no superiors a 400 euros quan es produeixen de manera multireincident.

Amb la reforma, segons el Govern, s’aconsegueix donar als casos de multireincidència una resposta penal més
dissuasiva i ajustada a la gravetat de la conducta, sense incórrer en un increment desproporcionat de la pena.

El nou article 234 del Codi Penal queda redactat de la següent manera:

«Article 234.

(…)

S’imposarà una pena de multa d’un a tres mesos si la quantia del sostret no excedira de 400 euros, excepte si concorreguera alguna de les circumstàncies de l’article 235. No obstant això, en el cas que el culpable haguera sigut condemnat executòriament almenys per tres delictes compresos en aquest Títol, encara que siguen de caràcter lleu, sempre que siguen de la mateixa naturalesa i que el muntant acumulat de les infraccions siga superior a 400 €, s’imposarà la pena de l’apartat 1 d’aquest article (de 6 a 18 mesos de presó). No es tindran en compte antecedents cancel·lats o que hagueren de ser-ho.»

Pèrdues 1.800 milions d’euros anuals

Tant Confecomerç com la Confederació Espanyola de Comerç (CEC) aplaudeixen la modificació, que a través de la Comissió de Competitivitat, Comerç i Consum (C4) de CEOE s’ha traslladat en nombroses ocasions al Govern.

El furt multireincident suposa una autèntica xacra que costa 300 milions d’euros a l’any a les administracions públiques espanyoles i genera unes pèrdues de 1.800 milions d’euros anuals en el comerç, la qual cosa es tradueix en destrucció d’ocupació, inseguretat i alça de preus.

Més informació

Vicente Navalón Pardo
Acerca de Vicente Navalón Pardo 727 Articles
Per tradició familiar fuster, per voluntat propia llibrer, per vocació informàtic. Actualment treballe a l'Associació de Comerciants de Benetússer com administratiu e informàtic. Intente tirar una maneta als comerços que tenen interès en digitalizar-se. A més duc un blog dedicat a l'Advaita, no dualitat i temes semblants.

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*