No acceptes pagament en efectiu? La multa superarà els 150 euros.

Dinero en euros
Dinero en euros
Puntua del 1 a 5 estrellas

No acceptar el pagament en efectiu, dins dels límits establits per la normativa tributària i de prevenció i lluita contra el frau fiscal, es considera ja una infracció en matèria de defensa dels consumidors i usuaris i, per tant, pot ser sancionat amb multes de, almenys, 150 euros.

El 28 de maig de 2022 va entrar en vigor el Llibre Sisé del Reial decret llei 24/2021, de 2 de novembre, de transposició de directives de la Unió Europea que, en el seu article 82, modificava el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, fruit de la transposició de la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, per la qual es modifica la Directiva 93/13/CEE del Consell i les Directives 98/6/CE, 2005/29/CE i 2011/83/UE del Parlament Europeu i del Consell.

Des d’aqueix moment, si un comerç es nega a acceptar pagaments per davall de 1.000 euros en efectiu, se li pot sancionar amb multes d’entre 150 i 10.000 euros, en cas de considerar-se una infracció lleu.

En alguns casos és possible que aquesta pràctica tinga la consideració d’infracció greu o molt greu, per exemple, quan un establiment siga reincident, s’aprofite de la seua situació de domini del mercat o si, en restringir els possibles mitjans de pagament, s’aprofita de situacions de necessitat de determinats béns, productes o serveis d’ús o consum ordinari i generalitzat o si directament origina aqueixa necessitat.

Les infraccions greus implicaran multes de fins a 100.000 euros i les molt greus, de fins a 1 milió d’euros.

L’única limitació al metàl·lic ve determinada per la normativa tributària i de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que des del passat estiu exigeix que qualsevol pagament realitzat per un particular a un empresari o professional que supere els 1.000 euros (o el seu equivalent en moneda estrangera) ha de fer-se mitjançant mitjans que permeten identificar l’origen dels diners, com a targetes de crèdit o transferències bancàries.

Vicente Navalón Pardo
Acerca de Vicente Navalón Pardo 704 Articles
Per tradició familiar fuster, per voluntat propia llibrer, per vocació informàtic. Actualment treballe a l'Associació de Comerciants de Benetússer com administratiu e informàtic. Intente tirar una maneta als comerços que tenen interès en digitalizar-se. A més duc un blog dedicat a l'Advaita, no dualitat i temes semblants.

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*