Entra en vigor el nou salari mínim interprofessional

Elsalari mínim interprofessional
El salari mínim interprofessional. Imatge d'arxiu
Puntua del 1 a 5 estrellas

El 30 de setembre de 2021 ha entrat en vigor el Reial decret 817/2021, de 28 de setembre, que fixa el salari mínim interprofessional per a 2021 en 13.510 euros anuals.

Amb efectes de l’1 de setembre de 2021, el nou salari mínim interprofessional s’aplica per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors. En concret, s’estableix en 32,17 euros/dia o 965 euros/mes o 13.510 euro/any.

A més:

  • En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie puga donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d’aquell.
  • El salari mínim està referit a la jornada legal de treball en cada activitat, de manera que si es realitzara una jornada inferior es percebrà la part proporcional.

Important:

La quantia anual abonada a jornada completa en 2021 no pot ser inferior a 13.510 euros, sent compensable aquest import amb els ingressos que per tots els conceptes vingueren percebent les persones treballadores en còmput anual i jornada completa conformement a normes legals o convencionals, laudes arbitrals i contractes individuals de treball en vigor a 29/09/2021.

Vicente Navalón Pardo
Acerca de Vicente Navalón Pardo 678 Articles
Per tradició familiar fuster, per voluntat propia llibrer, per vocació informàtic. Actualment treballe a l'Associació de Comerciants de Benetússer com administratiu e informàtic. Intente tirar una maneta als comerços que tenen interès en digitalizar-se. A més duc un blog dedicat a l'Advaita, no dualitat i temes semblants.

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*