Així poden sol·licitar els autònoms els 30 dies de vacances fiscals en els quals Hisenda no els enviarà cap notificació

Sinó, pot haver-hi sancions per no atendre les notificacions.

De autónomo a micropyme
De autónomo a micropyme

Els autònoms disposen d’un mes a l’any per desconnectar d’algunes de les seues obligacions tributàries i poder gaudir de les vacances sense estar atents als correus del Fisc. Concretament, l’Agència Tributària ofereix als treballadors per compte propi i empresaris 30 dies de “cortesia” en els quals no els podrà enviar requeriments ni comunicacions en general i, per tant, els contribuents no s’exposaran a sancions per no atendre les notificacions electròniques.

Cal recordar que no atendre una notificació electrònica d’Hisenda pot costar-li igual de car a un autònom que rebutjar una carta certificada en el domicili de l’Agència Tributària. Per a l’Administració, totes dues vies són igual de vàlides i exigeixen el mateix compromís per part del contribuent. De fet, fer cas omís a un requeriment del Fisc, encara que siga per internet, està tipificat com a infracció en la Llei General Tributària (LGT) i pot comportar sancions molt elevades.

L’Administració -des de la Seguretat Social fins a l’Agència Tributària- exigeix a determinats contribuents comptar amb una direcció digital. Entre ells es troben els autònoms societaris o els professionals col·legiats -com els advocats, psicòlegs o arquitectes. I si existeix l’obligació de tindre aquesta bústia electrònica, també existeix el deure de consultar els requeriments electrònics que envie Hisenda i complir amb les seues exigències, per més que siga estiu. De fet, segons apunten fonts de l’Administració, “quan un contribuent, com una societat, un professional col·legiat o un empleat públic, està obligat a tindre aquest correu, l’habitual és que l’Agència Tributària li notifique pràcticament tot per via electrònica, des d’un requeriment de documentació per a comprovar si és cert el que ha declarat en la trimestral de l’IVA, com l’inici de qualsevol actuació”.

Què són els dies de cortesia d’Hisenda i quins autònoms poden sol·licitar-los?

Segons explica l’Agència Tributària a través del seu web, els contribuents poden “assenyalar fins a un màxim de 30 dies anuals durant els quals l’Agència no podrà posar notificacions a la seua disposició en l’Adreça Electrònica Habilitada (DEH)”. Això significa que, durant un període de temps, el treballador autònom podrà desconnectar al cent per cent, amb la seguretat que a la volta de les seues vacances no haurà rebut cap notificació d’Hisenda.

Aquest tràmit està pensat, especialment, per als contribuents que estan obligats a tributar mitjançant el Sistema d’Adreça Electrònica Habilitada (com les persones jurídiques, els que exerceixen una activitat professional que requerisca col·legiació, els que representen a un interessat o els empleats de l’Administració Pública) o per als qui hi hagen decidit rebre les notificacions electròniques de l’Administració a través del sistema 060 que alerta al contribuent quan Hisenda o la Seguretat Social es posa en contacte amb ell.

Passos per a activar els “dies de cortesia”

Poder-se anar uns dies de vacances sense estar pendent de notificacions electròniques d’Hisenda que puguen comprometre el negoci és una tranquil·litat per a molts treballadors autònoms, però també per a molts gestors que, en alguns casos, són els que s’encarreguen d’atendre aquests avisos de l’administració. Per això, habilitar els dies de cortesia pot ser la solució per a tots dos.

Els obligats tributaris que estiguen inclosos en el Sistema d’Adreça Electrònica Habilitada podran assenyalar fins a un màxim de 30 dies en cada any natural durant els quals l’Agència no podrà posar notificacions a la seua disposició en la DEH. Els dies de cortesia hauran de sol·licitar-se amb un mínim de 7 dies naturals d’antelació al començament del període desitjat.

  • Per sol·licitar aquests dies de cortesia accedisca al portal “Les meues notificacions” de la Seu Electrònica i faça clic en l’enllaç “Sol·licitar dies en què no es posaran notificacions en Direcció Electrònica Habilitada” de la secció “Subscripcions, sol·licituds i altres consultes“.
  • L’accés al tràmit requereix identificar-se amb certificat electrònic o Cl@ve PIN del declarant. També pot identificar-se una persona o entitat autoritzada a realitzar presentacions en nom de tercers: col·laborador social (només amb certificat electrònic) o apoderat.
  • En accedir al servei l’aplicació valida si el certificat electrònic seleccionat està subscrit al sistema de notificació electrònica i, si és així, es mostrarà el calendari de l’any natural en curs per a assenyalar els dies desitjats.
  • Prema sobre l’opció “Modificar” per a iniciar la sol·licitud de dies de cortesia. Només podrà marcar els dies disponibles. Una vegada seleccionats quedaran marcats en verd. Faça clic a “Validar” i, finalment, a “Signar i Enviar“.

Sancions d’entre 150 i 600.000 euros per no atendre els missatges

Segons l’actual criteri de la Justícia, a partir d’una recent resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), s’equipara la bústia electrònica amb el tradicional amb caràcter general.

Així, s’entén en el criteri ja unificat que un obligat tributari que, estant obligat a rebre les comunicacions de la AEAT per mitjans electrònics, no accedisca al contingut dels requeriments d’informació notificats per aquests mitjans, pot cometre la infracció tipificada en l’article 203 de la Llei 58/2003 (LGT) encara que no hi haja tingut un coneixement real de la seua existència.

Aquesta infracció, que comporta multes d’entre 150 i 600.000 euros, recull aquelles conductes que tendeixen a dilatar, entorpir o impedir l’actuació de l’Administració tributària, entre les quals es troba la desatenció de requeriments degudament notificats. O, dit d’una altra manera, es considerarà “obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració tributària”, no atendre el que sol·licita en la notificació i l’autònom podria ser sancionat, segons la gravetat de l’incompliment.


Font: Web del AEAT

Vicente Navalón Pardo
Acerca de Vicente Navalón Pardo 663 Artículos
Per tradició familiar fuster, per voluntat propia llibrer, per vocació informàtic. Actualment treballe a l'Associació de Comerciants de Benetússer com administratiu e informàtic. Intente tirar una maneta als comerços que tenen interès en digitalizar-se. A més duc un blog dedicat a l'Advaita, no dualitat i temes semblants.

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*